SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

SSP hjälp

Om du får problem med nedladdning, installation eller körning av SSP G8 ber vi dig läsa dessa instruktioner. Vi ber dig ta hjälp av din IT-support.

Håll systemet uppdaterat

Kontrollera först om ditt Windows-system är uppdaterat genom att besöka webbplatsen Microsoft Update: http://windowsupdate.microsoft.com/

Se till att du har installerat .NET Framework 4.6.2 Starta om datorn efter installationen.

Installation

De flesta installationsproblemen är relaterade till nätverks- och säkerhetsinställningar. Kontrollera följande inställningar i ditt system och ditt företags nätverk:

- Intranet, proxy och ISA-servrar måste tillåta att Windows standardanvändare ansluter sig till Internet.

- Alla proxy-, ISA-, brandväggs-, antivirus- och antispamprogram och nätverksregler måste tillåta körning av SSP och kommunikation med följande adresser:

- HTTP/HTTPS portar 80 och 443.

- SOAP- och Web Service-begäran.

Samtliga URL-adresser och deladresser nedan:

- https://webservices.swep.net/

- http://webservices.swep.net/

- http://ssp.swep.net/

- http://www.swep.net/

Din Windows-installation och ditt användarkonto måste vara korrekt konfigurerat och medge installation av programvara enligt Windows standardinställning av användarkonton.

Registrering

Du måste vara ansluten till Internet när du registrerar SSP G8. Du måste även se till att du kan ta emot e-post från @swep.net och att e-posten inte blockeras på något sätt.

 

Underlåtenhet att följa något ovanstående kan göra att installationen av SSP G8 slutar fungera.

Alla lösningar som föreslås här implementeras på egen risk. Vi ber dig ta hjälp av din IT-support.