SSP hjälp

Om du får problem med nedladdning, installation eller körning av SSP G8 ber vi dig läsa dessa instruktioner. För ytterligare hjälp, kontakta din IT-support.

Håll ditt system uppdaterat

Säkerställ att ditt Windows-system är uppdaterat genom att besöka Microsoft Update på följande länk:  http://windowsupdate.microsoft.com/

Kontrollera att du har installerat .NET 6 Desktop runtime.  .NET 6 är ett ramverk från Microsoft och är en förutsättning för att SSP G8 ska kunna köras normalt. Ramverket kan laddas ner gratis från Microsofts webbplats: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0/runtime.

Om datorn där du vill installera SSP G8 har 32-bitars arkitektur, ladda ner och installera x86-versionen. Om datorn har en 64-bitarsarkitektur ska du ladda ner och installera x64-versionen av .NET 6-framverket.

Notera

Se till att du laddar ner .NET 6 framework från den mellersta kolumnen (Run desktop apps) på sidan för nedladdning. Ett vanligt misstag är att ladda ner från den första kolumnen (Run console apps), som visar en vilseledande bild av en bärbar dator, det ramverket är utformat för att köra konsolprogram. Detta fungerar inte för SSP G8, som är en skrivbordsapplikation.

Installation

De flesta installationsproblemen är relaterade till nätverks- och säkerhetsinställningar. Kontrollera följande inställningar i ditt system och ditt företags nätverk:

- Intranet, proxy och ISA-servrar måste tillåta att Windows standardanvändare ansluter sig till Internet.

- Alla proxy-, ISA-, brandväggs-, antivirus- och antispamprogram och nätverksregler måste tillåta körning av SSP och kommunikation med följande adresser:

- HTTP/HTTPS portar 80 och 443.

- SOAP- och Web Service-begäran.

Samtliga URL-adresser och deladresser nedan:

- https://webservices.swep.net/

- http://webservices.swep.net/

- http://ssp.swep.net/

- http://www.swep.net/

Din Windows-installation och ditt användarkonto måste vara korrekt konfigurerat och medge installation av programvara enligt Windows standardinställning av användarkonton.

Registrering

Du måste vara ansluten till Internet när du registrerar SSP G8. Du måste även se till att du kan ta emot e-post från @swep.net och att e-posten inte blockeras på något sätt.

Underlåtenhet att följa något ovanstående kan göra att installationen av SSP G8 slutar fungera.

Alla lösningar som föreslås här implementeras på egen risk. Vi ber dig ta hjälp av din IT-support.