SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kylning vid transport(2)

Detta berör två typer av transporter:

  • Marina containrar
  • Lastbil och trailer

I dessa kylsystem är den största utmaningen deras driftmässiga förhållanden. Den erforderliga temperaturen ligger vanligtvis mellan +7 °C och -24 °C. Våra produkter som passar för dessa applikationer är:

  • Economizer
  • Suggasvärmeväxlare

Skälet att installera dessa värmeväxlare har att göra med den ökade effektiviteten i dessa som kan uppnås med dessa extra funktioner – en ökning som rättfärdigar den ökade kretskomplexiteten. De använda kylmedierna är R134A och R404A. Intressanta fallstudier och prototyper pågår för närvarande med CO2 som ersättning för de syntetiska kylmedierna. I dessa fall övervägs en transkritisk cykel.