Kylning vid transport

Detta berör två typer av transporter:

  • Marina containrar
  • Lastbil och trailer

I dessa kylsystem är den största utmaningen deras driftmässiga förhållanden. Den erforderliga temperaturen ligger vanligtvis mellan +7 °C och -24 °C. Våra produkter som passar för dessa applikationer är:

  • Economizer
  • Suggasvärmeväxlare

Skälet att installera dessa värmeväxlare har att göra med den ökade effektiviteten i dessa som kan uppnås med dessa extra funktioner – en ökning som rättfärdigar den ökade kretskomplexiteten. De använda kylmedierna är R134A och R404A. Intressanta fallstudier och prototyper pågår för närvarande med CO2 som ersättning för de syntetiska kylmedierna. I dessa fall övervägs en transkritisk cykel.