SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Stormarknader

De senaste tio åren har vi sett, parallellt med traditionella DX-system, en konstant ökning av ny teknik baserad på CO2 som primärt och sekundärt kylmedium. System för stormarknader delas in i två temperaturnivåer MT och LT:

  • MT: kyldiskar och kylrum +6 till 0 °C
  • LT: frysdiskar och frysrum -18 till -24 ℃

Systemen konstrueras för att passa dessa två temperaturnivåer. I norra Europa har vi sett en fortsatt lansering av transkritiska kylsystem, med CO2 som kylmedium, i både MT- och LT-system. I andra länder håller hybridsystem på att bli en standardlösning. I dessa system, är R134a normalt det kylmedium som används i MT-system och CO2, kondenserat via en kaskadvärmeväxlare, är kylmediet i LT-system. Pumpsystem som använder CO2 som kylmedium används i varma länder, p.g.a. kostnadsbesparingen på rörens dimensionering och ökad effektivitet. På tillväxtmarknader används normalt stormarknadssystem med saltlösningskylare och en centrifugalpump som säkerställer glykolcirkuleringen.