Stormarknader

De senaste tio åren har vi sett, parallellt med traditionella DX-system, en konstant ökning av ny teknik baserad på CO2 som primärt och sekundärt kylmedium. System för stormarknader delas in i två temperaturnivåer MT och LT:

  • MT: kyldiskar och kylrum +6 till 0 °C
  • LT: frysdiskar och frysrum -18 till -24 ℃

Systemen konstrueras för att passa dessa två temperaturnivåer. I norra Europa har vi sett en fortsatt lansering av transkritiska kylsystem, med CO2 som kylmedium, i både MT- och LT-system. I andra länder håller hybridsystem på att bli en standardlösning. I dessa system, är R134a normalt det kylmedium som används i MT-system och CO2, kondenserat via en kaskadvärmeväxlare, är kylmediet i LT-system. Pumpsystem som använder CO2 som kylmedium används i varma länder, p.g.a. kostnadsbesparingen på rörens dimensionering och ökad effektivitet. På tillväxtmarknader används normalt stormarknadssystem med saltlösningskylare och en centrifugalpump som säkerställer glykolcirkuleringen.