AsyMatrix® - innovativ plattkonstruktionsteknik

AsyMatrix® är SWEP:s innovativa asymmetriska plattkonstruktionsteknik för BPHE-värmeväxlare. Den asymmetriska kanalen är ett smart sätt att kombinera maximal värmeöverföring på kylmedelssidan med ett minimalt tryckfall på sekundärsidan. Den ökade energieffektiviteten och bättre utnyttjande av konstruktionsmaterialet jämfört med konventionella värmeväxlare ger en mer hållbar lösning inom de vanliga användningsområdena.

Kylare

Hur det fungerar

För att uppnå en hög kylarkapacitet är vätskeflödet i kylare högt. Emellertid ökar det höga flödet tryckfallet och mer energi behövs för att pumpa. Detta reducerar systemets totala effektivitet.

AsyMatrix® gör så att tryckfallet på den sekundära sidan minskas medan den upprätthåller en bra värmeöverföring.

Fördelarna

 • Prestandan hos en AsyMatrix® BPHE begränsas inte längre av tryckfall, och färre plattor kan användas.
 • AsyMatrix® -tekniken minskar volymen i den inre kretsen med upp till 30%
 • AsyMatrix® kräver mindre mängd R410A, vilket minskar kostnaderna för köldmedium och hjälper tillverkarna följa europeisk lagstiftning på miljöområdet
 • De smala kylkanalerna ökar både värmeöverföringen och effektiviteten
 • Tryckfallet är lägre (cirka 30% jämfört med konventionella BPHE-värmeväxlare vid normal kylning). Detta innebär mindre belastning av den sekundära vätskepumpen och förbättrad verkningsgrad

Domestic gas-boilers

Fördelarna

 • AsyMatrix® erbjuder en genuint asymmetrisk lösning, med två termalt olika sidor vilket resulterar i:
 • Förbättrad värmeöverföring på kranvattensidan
 • Lägre tryckfall på den centrala värmesidan
 • Färre plattor behövs
 • Mer kompakt än konventionell teknik


Fakta

Till höger ser du effektiviteten hos AsyMatrix® visat genom simuleringar av tryckfall hos tre av våra BPHE som är avsedda för pannapplikationer: E5AS (med AsyMatrix® teknik) samt E5T och E6T. 


AsyMatrix® benefits

Mindre material, mindre energi, bättre prestanda, högre effektivitet

I en asymmetrisk BPHE flödar samma massa genom värmeväxlaren som i en symmetrisk, men genom det asymmetriska mönstret på plattan uppnår man optimalt tryck och värmeöverföring på båda sidor. Denna optimala användning av tryckfall innebär att mindre energi förspills.

 • AsyMatrix® ger flera fördelar, bl.a.:
 • Högre kapacitet
 • Högre prestanda
 • Mindre pumpar som använder mindre energi
 • Mindre utrymme