Hur det fungerar

En lödd plattvärmeväxlare består i princip av en uppsättning korrugerade kanalplattor mellan ett främre och bakre täckplattspaket. Täckplattspaketen består av förslutningsplattor, blindringar och täckplåtar. Anslutningarna kan anpassas för att möta specifika marknads- och applikationskrav.  Vid vakuumlödning bildas en lödfog vid varje kontaktpunkt mellan grundmaterialet och lodmaterialet. Det ger en värmeväxlare med två separata kanaler eller kretsar.

Förslutningsplattorna stänger in utrymmet mellan täckplåtarna och de första och sista kanalplattorna. Antalet täckplåtar varierar, bl.a. med den lödda plattvärmeväxlarens typ och storlek samt märktryck. En del lödda plattvärmeväxlare har en blindring som tätar utrymmet mellan kanalplattorna och täckplåten. I andra lödda plattvärmeväxlare är blindringarna integrerade i täckplåtarna och den första/sista kanalplattan.

Plattor och kanaltyper

En del lödda plattvärmeväxlare kan fås med olika kanalplattor där fiskbensmönstret varierar mellan plattorna. Fördelen med olika typer av fiskbensmönster är att hydraul- och värmeegenskaperna för BPHE:n kan ändras. Till exempel kan en lödd plattvärmeväxlare ha samma tryckfall på båda sidor trots olika flödeshastigheter.

Vätskorna kan passera genom värmeväxlaren på olika sätt. För lödda plattvärmeväxlare med parallellt flöde finns två olika flödeskonfigurationer: medströms eller motströms (klicka på bilderna till höger).

  • Medströmsflöde
  • Motströmsflöde

Kanalplattpaketen finns i flera olika utföranden. Till exempel:

  • BPHE med dubbla kretsar
  • Tvåstråks lödda plattvärmeväxlare, vilket motsvarar två enheter
  • anslutna i serie.
  • Dubbla, tvåstråks lödda plattvärmeväxlare

Materialkombinationer

Det finns olika typer av lödda plattvärmeväxlare beroende på materialkombination och arbetstryck. Standardmaterialet i plattorna är rostfritt stål, S, i AISI 316 vakuumlödda med rent kopparlod, C, eller ett nickelbaserat lod, N. För krävande applikationer kan plattorna tillverkas av SMO 254, ett rostfritt stål med högre molybdenhalt.