SWEP kvalitet

SWEPs produkter garanteras en lång livscykel genom materialstyrning,styrning av processparametrar, process och periodisk produkttestning.

Garanterad lång livscykel

Vårt engagemang för kvalitet framgår av den omfattande listan över oberoende kvalificeringsorgan som vi samarbetar med för alla våra produkter. SWEP är ISO 14001- och ISO 9001-certifierat för att garantera högsta kvalitet hela tiden, överallt i världen, oavsett var du befinner dig.

ISO-certifieringar

Alla SWEPs anläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. ISO 9001 är den internationellt erkända standarden för hantering av kvalitet. ISO 14001 är den internationellt erkända standarden för miljökontroll. Den föreskriver kontroller för de aktiviteter som har en effekt på miljön. Dessa inkluderar användning av naturresurser, hantering och behandling av avfall och energiförbrukning.

Gå till nedladdning av certifikat

Externa godkännanden

Alla våra produkter levereras med full spårbarhet och verifierad funktionalitet. 

SWEPs lödda plattvärmeväxlare är godkända av ledande oberoende internationella tredjepartsorganisationer:

 • Canada: Canadian Standard Association (CSA) 
 • Japan: The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK) 
 • USA: Underwriters Laboratories (UL) 
 • Europa: Pressure Equipment Directive (PED) 

SWEP tillhandahåller även konstruktionsgodkännanden från följande oberoende organisationer:

 • Storbritannien: Lloyds Register 
 • Norge: Det Norske Veritas (DNV) 
 • USA: AHRI 
 • USA: American Bureau of Shipping (ABS) 
 • Korea: Korean Register of Shipping (KR) 
 • Italien: Registro Italiano Navale (RINA) 
 • Frankrike: Bureau Veritas 
 • Tyskland: Germanicher Lloyd 
 • Japan: Nippon Kaiji Kyokai, Class NK 

Vi har samlat alla våra nedladdningsbara kvalitetsdokument på ett ställe.

 • Försäkran om överensstämmelse 
 • Kvalitets- och miljöpolicy 
 • ISO-certifikat 
 • PED- och UKCA-certifikat