SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Olja och gas

Med vårt moduluppbyggda produktsortiment kan vi anpassa lödda plattvärmeväxlare (BPHE) för uppgifter inom till exempel naturgasbaserade förångningssystem eller kondenssystem, biogasuppgradering och selektiv gaskomponentutsug, samt för industrianvändning av gaser, till exempel luft eller koldioxid. SWEP BPHE-värmeväxlare, med sina kompakta mått, höga värmeeffektivitet, enkla komponentval och korta ledtider är bättre alternativ än mantel och rör, som historiskt sett har varit den dominanta tekniken för de flesta av dessa användningsområden.

Vårt stora sortiment av BPHE-värmeväxlare täcker in behoven inom många typer av oljekylning, till exempel för hydraulolja, motorolja och växellådsolja. Tillförlitligheten och de kompakta måtten hos våra BPHE-värmeväxlare är högt värderade inom oljekylningstillämpningar för motorer, vindkraftverk, tåg osv. där värmeväxlarens utrymme och åtkomsten för underhåll är begränsat. Vårt stora sortiment av BPHE-värmeväxlare klarar allt tänkbara utmaningar från extremt viskös växellådsolja till kopparfria alternativ. Vår AsyMatrix®-teknik har optimerade oljekanaler och vattenkanaler med höga flöden, vilket gör att systemen kan göras ännu mindre.

Relaterade produkter

B30

B30

B30 är en asymmetrisk korsvärmeväxlare. Den lämpar sig extra väl för gas-till-vätske-tillämpningar och för att avleda biflöden från huvudströmmar. Med 2½″-rör kan den hantera vattenflöden på upp till 58 m³/t (255 gpm). Den kan användas som en suggasvärmeväxlare i kylaggregat på upp till 350 kW, som…

B35T

B35T

B35T är idealisk för många tillämpningar inom fjärrvärme, industriell värmeåtervinning, VVS, kombinerad värme och energi, samt kylning av motorolja. Den är det perfekta valet för effektiv värmeöverföring med ett lågt tryckfall i system med upp till 2½″-rör och 58 m³/t (255 gpm) vattenflöde.

B633

B633

B633 är en hårdlödd plattvärmeväxlare (BPHE) med hög flödeskapacitet som lämpar sig för en rad olika krävande tillämpningar som t.ex. kondensor och förångare inom energigenerering, motoroljekylare, ångkondensor, värmeåtervinning i kylaggregat eller för specifika fjärrvärmeinstallationer. Produkten…

B649

B649

B649 är idealisk för fjärrvärme och kylnätverk, VVS och industriprojekt som behöver en effektiv och kompakt BPHE med nära temperaturavkänning vid höga driftstryck. Den stora enfas-B649 levererar PHE-liknande kapacitet utan slitage på delarna. Merparten av materialet (95 %) används för att överföra…

All-stainless

All-stainless

All-Stainless is a range of durable, compact, and efficient BPHEs for the most demanding applications and the ideal choice for industrial and utility applications that impose high demands on corrosion resistance and have a low tolerance for contamination.