Olja och gas

Med vårt moduluppbyggda produktsortiment kan vi anpassa lödda plattvärmeväxlare (BPHE) för uppgifter inom till exempel naturgasbaserade förångningssystem eller kondenssystem, biogasuppgradering och selektiv gaskomponentutsug, samt för industrianvändning av gaser, till exempel luft eller koldioxid. SWEP BPHE-värmeväxlare, med sina kompakta mått, höga värmeeffektivitet, enkla komponentval och korta ledtider är bättre alternativ än mantel och rör, som historiskt sett har varit den dominanta tekniken för de flesta av dessa användningsområden.

Vårt stora sortiment av BPHE-värmeväxlare täcker in behoven inom många typer av oljekylning, till exempel för hydraulolja, motorolja och växellådsolja. Tillförlitligheten och de kompakta måtten hos våra BPHE-värmeväxlare är högt värderade inom oljekylningstillämpningar för motorer, vindkraftverk, tåg osv. där värmeväxlarens utrymme och åtkomsten för underhåll är begränsat. Vårt stora sortiment av BPHE-värmeväxlare klarar allt tänkbara utmaningar från extremt viskös växellådsolja till kopparfria alternativ. Vår AsyMatrix®-teknik har optimerade oljekanaler och vattenkanaler med höga flöden, vilket gör att systemen kan göras ännu mindre.