Lufttorkare

Kondens är ett vanligt problem i tryckluftssystem. Det kan orsaka rost och betydande skador på utrustningen som använder luften. Tryckluft måste alltid torkas om den ska användas i någon typ av maskinutrustning. Vi har lösningen – med kyllufttorkare som förhindrar kondensvatten i pneumatiksystem. Lufttorkaren tar hand om fukten i den mättade luften vid utloppstryck och utloppstemperatur. En del av den ursprungliga fukten har redan kondenserat under kompressionen och avskiljts i kompressorn.

Bland våra unika lösningar med lödda plattvärmeväxlare (BPHE) återfinns våra ADWIS-enheter och D2P-system (Double Over Two Pass/för två fluider). Bland slutanvändarnas tillämpningar märks vatten-till-vatten-kylning, kompressorkylning, värmeåtervinning och kondensorer.