SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Lufttorkare

Kondens är ett vanligt problem i tryckluftssystem. Det kan orsaka rost och betydande skador på utrustningen som använder luften. Tryckluft måste alltid torkas om den ska användas i någon typ av maskinutrustning. Vi har lösningen – med kyllufttorkare som förhindrar kondensvatten i pneumatiksystem. Lufttorkaren tar hand om fukten i den mättade luften vid utloppstryck och utloppstemperatur. En del av den ursprungliga fukten har redan kondenserat under kompressionen och avskiljts i kompressorn.

Bland våra unika lösningar med lödda plattvärmeväxlare (BPHE) återfinns våra ADWIS-enheter och D2P-system (Double Over Two Pass/för två fluider). Bland slutanvändarnas tillämpningar märks vatten-till-vatten-kylning, kompressorkylning, värmeåtervinning och kondensorer.