Luftkompressorer

Luft värms upp varje gång den komprimeras. Luften når cirka 100 °C i en oljesmord kompressor, och 200 °C i en oljefri kompressor. Den stora skillnaden i volymflöde mellan luft- och kylvätskesidorna innebär att den här tillämpningen traditionellt har dominerats av naturligt asymmetriska konstruktioner med mantel och rör. Idag finns dock kompakta installationer som använder SWEPs lödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare). Detta sänker lätt utloppstemperaturen till mindre än 10 °C över omgivande temperatur i oljesmorda skruvkompressorer (oljefria kompressorer använder fortfarande ofta mantel och rör). Oljekylare används i praktiskt taget alla kompressortyper (kolv, skruv, centrifugal) och även vid växellådsolja i oljefria kompressorer. Oljesmorda skruvkompressorer dominerar på marknaden. I dessa smörjer och kyler oljan de rörliga delarna och kyler även luften. I en typisk tvåstegs skruvkompressor fungerar en oljejalusi (eller oljespray) ensam som mellankylare för luften från lågtryckssteget. Kopparlödda värmeväxlare i mässing passar alla oljetyper som arbetar med temperaturer upp till 95 °C.

Våra BPHE-värmeväxlare används i olje-/luftkylare och för värmeåtervinning. Våra unika lösningar innehåller modellerna B60, B30 och B35T, plus modeller i 100 % rostfritt stål. Det finns många goda anledningar att använda våra BPHE-värmeväxlare i 100 % rostfritt stål till dessa uppgifter. Underhållsintervallen är långa eftersom kompressoroljan inte förorenas av koppar vid höga drifttemperaturer. De har bättre motståndskraft mot utmattning än nickellödda enheter i installationer som utsätts för vibrationer. Slutligen är de idealiska för uppgifter in frätande omgivningar. Slutanvändarnas tillämpningar innefattar pneumatisk automation, energilagring, luftverktyg, sprutmålning, PET-flaskblåsning och gassprutor för rengöring av elektroniska komponenter.