SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Luftkompressorer

Luft värms upp varje gång den komprimeras. Luften når cirka 100 °C i en oljesmord kompressor, och 200 °C i en oljefri kompressor. Den stora skillnaden i volymflöde mellan luft- och kylvätskesidorna innebär att den här tillämpningen traditionellt har dominerats av naturligt asymmetriska konstruktioner med mantel och rör. Idag finns dock kompakta installationer som använder SWEPs lödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare). Detta sänker lätt utloppstemperaturen till mindre än 10 °C över omgivande temperatur i oljesmorda skruvkompressorer (oljefria kompressorer använder fortfarande ofta mantel och rör). Oljekylare används i praktiskt taget alla kompressortyper (kolv, skruv, centrifugal) och även vid växellådsolja i oljefria kompressorer. Oljesmorda skruvkompressorer dominerar på marknaden. I dessa smörjer och kyler oljan de rörliga delarna och kyler även luften. I en typisk tvåstegs skruvkompressor fungerar en oljejalusi (eller oljespray) ensam som mellankylare för luften från lågtryckssteget. Kopparlödda värmeväxlare i mässing passar alla oljetyper som arbetar med temperaturer upp till 95 °C.

Våra BPHE-värmeväxlare används i olje-/luftkylare och för värmeåtervinning. Våra unika lösningar innehåller modellerna B60, B30 och B35T, plus modeller i 100 % rostfritt stål. Det finns många goda anledningar att använda våra BPHE-värmeväxlare i 100 % rostfritt stål till dessa uppgifter. Underhållsintervallen är långa eftersom kompressoroljan inte förorenas av koppar vid höga drifttemperaturer. De har bättre motståndskraft mot utmattning än nickellödda enheter i installationer som utsätts för vibrationer. Slutligen är de idealiska för uppgifter in frätande omgivningar. Slutanvändarnas tillämpningar innefattar pneumatisk automation, energilagring, luftverktyg, sprutmålning, PET-flaskblåsning och gassprutor för rengöring av elektroniska komponenter.