SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Fallstudier

Brittisk stormarknad minskar sina utsläpp genom innovativ teknik

Butikskedjan Sainsbury har minskat sina koldioxidutsläpp avsevärt från värme- och kylanläggning i sin 9 300 kvadratmeter stora butik i Crayford, Kent i Storbritannien. Detta har uppnåtts med hjälp av innovativ teknik i kombination med en intelligent energiledningssystem.

Environmentally friendly supermarket

- Keeping food fresh with CO2 and brine

Supermarket refrigeration systems commonly use synthetic refrigerants such as R404A and R22.

Kylning av livsmedel med transkritisk CO₂

De flesta forskare är överens om att jordens klimat håller på att förändras och att orsaken till detta är mänskliga aktiviteter.