SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Fallstudier

Industriella kylaggregat av högkapacitet är ingen match för SWEP:s BHPE-enheter

Industriella kylaggregat finns i en mängd olika storlekar och modeller. Traditionellt har tubvärmeväxlare använts för högkapacitets kylaggregat men SWEP:s BHPE-enheter förändras den bilden. Kraftfulla men ändå kompakta är de ideala för de flesta industriella tillämpningar.

Effektiv uppvärmning av en offentlig byggnad i Peking, Kina

Byggnaden, med ett av de största öppna utrymmena i världen, krävde en pålitlig och effektiv lösning för uppvärmning av utrymmen och kranvatten.

BPHEs in district heating systems

The city of Hoyerswerda, in eastern Germany, decided to modernize the city's district heating system.

Geothermal stack of BPHEs

Geothermal energy storage is a new energy-saving application with promising future growth potential. Reduced fossil fuel burning and a 95% reduction of CO2 emissions are clear advantages of this system.

Fortum force expands in the Swedish capital

Fortum Värme, the largest district heating company in Sweden, has been a SWEP customer since the start of the new millennium. The two companies have worked closely on district heating substations.

Environmentally friendly supermarket

- Keeping food fresh with CO2 and brine

Supermarket refrigeration systems commonly use synthetic refrigerants such as R404A and R22.

Ecology meets economy in a sustainable office building

The Slovak city of Košice has recently seen the construction of a new and innovative building – the EcoPoint Office Center. 

Holländskt universitet får banbrytande klimatsystem

Den fantastiska nya byggnaden Centre for Life Science vid universitetet i Groningen i Nederländerna kommer att kunna skryta med ett revolutionerande klimatsystem som minskar energianvändningen för värme och kylning med 60%.

Clean or untreated water? A BPHE works with both

Industries around the world have to face the challenge of water contamination due to insufficient filtration.

Cooling of test engine

SWEP BPHE’s are widely used within test equipment for engine development, where they both serve for realistic engine operation and accuracy in measurement equipment.

Kylning av livsmedel med transkritisk CO₂

De flesta forskare är överens om att jordens klimat håller på att förändras och att orsaken till detta är mänskliga aktiviteter.

Container with cooling capacity

Cooling facilities in ambient temperatures of up to 50 °C are a well-known challenge in the industry.  SWEP's containerized, Energy Transfer Stations for district cooling provide the solution.