All-Stainless - Hållbara, kompakta och effektiva BPHEs för de tuffaste applikationerna

Kontakta oss

Förstklassigt sortiment inom korrosion, utlakning, renhet och effektivitet

SWEP All-Stainless-sortiment är det ideala valet för en mängd industriella applikationer och system, med höga krav på korrosionsmotstånd och låg tolerans mot föroreningar. Vårt robusta och hållbara sortiment av rostfritt stål är dessutom optimalt för system med höga tryck och temperaturer. Kombinationen av högeffektiv värmeöverföring och kompakt utförande gör SWEP All-Stainless till den perfekta värmeväxlarlösningen för många kompakta utrymmen. Dessa modulära produkter kan också anpassas för att uppfylla dina specifika krav.

Vilka branscher och applikationer arbetar ni med?

SWEP All-Stainless förhindrar kopparkorrosion och förlänger systemets livslängd. Den robusta konstruktionen är lämplig för många applikationer.

SWEP All-Stainless är det ideala valet för system med avjoniserat vatten där konduktiviteten är lägre än 1 µS/cm.

SWEP All-Stainless kombinerar hög värmeöverföringseffektivitet med utmärkt korrosionsresistans i ett litet format.

SWEP All-Stainless är 100 % fri från koppar och säkerställer ett minimum av oljenedbrytning.
 

SWEP All-Stainless är det perfekta valet för system där hygien är en avgörande faktor och kopparurlakning måste undvikas.


Minimerar korrosion och urlakning

SWEP All-Stainless är särskilt lämpligt för system där värmeväxlare exponeras för frätande medier och där metallföroreningar måste undvikas till varje pris.

SWEP:s BPHE:er har kanalplattor tillverkade av äkta rostfritt stål. De har lötts ihop med ett järnbaserat, kopparfritt lodmaterial som efterliknar plattornas karaktär. Den noggrant utvalda materialsammansättningen levererar utmärkt korrosionsresistans och gör SWEP All-Stainless lämpligt för frätande medier såsom ammoniak, avjoniserat vatten och vätskor med högt svavelinnehåll.

Genom att vara 100 % kopparfria är All-Stainless BPHE:er den ideala ersättaren för traditionella koppar- och nickellödda värmeväxlare där urlakning av metall måste undvikas.

SWEP All-Stainless kombinerar hög korrosionsresistans, låg föroreningsrisk och hög termisk styrka i en enda BPHE utan något avkall på utmärkt termisk prestanda.

Kontakta oss för mer information     

Hör av dig

 


Ammoniak

Ammoniak är aggresiv mot koppar. I system med ammoniak som värmeöverföringsmedium är traditionella kopparlödda BPHE:er utsatta för stor risk för korrosion, vilket leder till systemfel. SWEP All-Stainless är det ideala valet för att förhindra kopparkorrosion och undvika systemfel. Den robusta konstruktionen är lämplig för olika ammoniakapplikationer, inklusive krävande kaskadinstallationer.

Vill du lära dig mer om ammoniak samt branscher och system i vilka ammoniak används som köldmedie?

Kolla in de följande länkarna


Se All-Stainless sortiment

Utför dina egna beräkningar och hitta den bästaBPHE-lösningen genom att använda vårt kostnadsfria online-verktyg DThermX:
https://www.swep.net/support/ssp-calculation-software/ssp-online/

 


Avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten är känt som ett av de mest frätande lösningsmedel som finns – det korroderar många metaller inklusive koppar. Med SWEP All-stainless kan du vara säker på att korrosion ej förekommer och att livslängden på ditt system förlängs.

 

Vill du lära dig mer om branscher och system i vilka avjoniserat vatten används som värmeöverföringsmedium?

Kolla in de följande länkarna


Se All-Stainless sortiment

Utför dina egna beräkningar och hitta den bästaBPHE-lösningen genom att använda vårt kostnadsfria online-verktyg DThermX:
https://www.swep.net/support/ssp-calculation-software/ssp-online/

Cooling sheet metal laser cutting equipment with SWEP All-Stainless BPHEs

 • Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS) manufactures air- and water-cooled chillers.
 • A key issue faced by GDTS with chillers from previous suppliers was leaking evaporators. The previous chiller manufacturers had begun to use standard copper brazed BPHEs which could not withstand the corrosion of the deionized water.
 • The conductivity level of the deionized water was thoroughly evaluated by SWEP from a material compatibility standpoint, leading to the decision of requiring all stainless-steel brazed BPHEs. SWEP All-Stainless products are developed for systems demanding 100% stainless steel components, and for high-temperature applications. They can be used with fluids that are corrosive to copper, e.g. ammonia, or for sensitive applications where copper and nickel contamination must be avoided.

Read more


Lågt underhåll – ökad livslängd

BPHEer från SWEP har inga tätningar eller lösa delar, och kan därmed rengöras utan demontering. All-Stainless konstruktion medför att det inte behöver bytas ut på grund av kopparkorrosion. Dessutom upprätthåller det kopparfria materialet oljekvaliteten vilket minimerar behovet av oljebyte. Därför gör SWEP All-Stainlessatt behovet av underhåll och förhindrar arbetskostnader och dyrbar stilleståndstid.

Kontakta oss för mer information     

Hör av dig

 


Biogas

Biogas för torkning och kompression ställer höga krav på komponenter såsom värmeväxlare på grund av det mycket korrosiva svavelinnehållet. SWEP:s kopparfria sortiment All-Stainless är ideala för dessa tillämpningar eftersom de kombinerar högeffektiv värmeöverföring med utmärkt korrosionsresistans i ett kompakt utförande.

 

Vill du lära dig mer om metoder för biogasuppgradering och SWEP:s erfarenheter från biogasbranschen?

Kolla in de följande länkarna


Se All-Stainless sortiment

Utför dina egna beräkningar och hitta den bästaBPHE-lösningen genom att använda vårt kostnadsfria online-verktyg DThermX:
https://www.swep.net/support/ssp-calculation-software/ssp-online/

All-Stainless BPHEs: A robust solution to upgrade biogas as fuel to PowerGen

Luming Inteligência Energética had an application where the main objective of the system was to generate electricity reusing the energy contained in the biogas. They needed a compact, non-corrosive solution and SWEP BPHEs were able to deliver.

Read more

 


Oljor

Även om kopparlödda BPHE:er används med framgång i många oljekylsystem kan kopparutlakning uppstå i vissa system med mer aggressiva oljor. Till följd av detta kan inledande eller regelbundna oljebyten behöva genomföras, vilket är tidskrävande och kostsamt.

När du väljer SWEP All-Stainless-produkter får du en kompakt lösning med extremt effektiv värmeöverföring samtidigt som den säkerställer noll kopparutlakning tack vare deras kopparfria material.

Vill du lära dig mer om oljekylning i olika industrisystem och SWEP:s erfarenhet med oljekylningslösningar?

Kolla in de följande länkarna


Se All-Stainless sortiment

Utför dina egna beräkningar och hitta den bästaBPHE-lösningen genom att använda vårt kostnadsfria online-verktyg DThermX:
https://www.swep.net/support/ssp-calculation-software/ssp-online/

Högre effektivitet – lägre koldioxidavtryck

Konstruktionen i 100 % rostfritt stål och minimal användning av råmaterial i konstruktionen i förhållande till den mekaniska styrkan gör att SWEP All-Stainless ökar resurseffektiviteten. Sortimentet kombinerar robusthet och hållbarhet med högeffektiv värmeöverföring i en kompakt enhet. Dessutom kan materialet i SWEP All-Stainless återvinnas enklare, vilket minskar värmeöverföringens koldioxidavtryck.

Anpassad flexibilitet

Vi är stolta över vår applikationskunskap och vårt ständigt utvecklande produktsortiment. Det är möjligt tack vare den mycket täta kontakten med våra kunder vilka vi lyssnar på och lär från, samt vägleder och anpassar lösningar till förändringar och krav.

Vårt modulära koncept och den flexibla designen gör det möjligt att anpassa både plattan och lodmaterialet för att möta specifikationen för din applikation på bästa möjliga sätt. Det gör också att vi kan leverera med korta led- och installationstider.


 

Läkemedel

SWEP All-Stainless föredras för många applikationer där förorening från materialet i BPHE:en måste hållas låga och där hygien är viktigt, exempelvis i läkemedelstillverkning och botaniska hanteringsbranscher. All-Stainless har beprövad prestanda där förorening från både koppar och nickel måste undvikas.

 

Vill du lära dig mer?

Kolla in den följande länken


Se All-Stainless sortiment

Utför dina egna beräkningar och hitta den bästaBPHE-lösningen genom att använda vårt kostnadsfria online-verktyg DThermX:
https://www.swep.net/support/ssp-calculation-software/ssp-online/

Högeffektiv värmeöverföring genom kompakt lödplattsteknik

 • Högeffektiv värmeöverföring genom kompakt lödplattsteknik
 • Exceptionellt korrosionsmotstånd
 • Låg tendens till föroreningar
 • Robust utförande som klarar av höga tryck och temperaturer
 • Kompakt utförande som passar in i små utrymmen
 • Lågt koldioxidavtryck genom effektiv materialanvändning
 • Låga underhålls- och rengöringskrav resulterar i ökad livslängd
 • Flexibilitet för anpassning genom modulärt koncept
 • Låg köldmediemängd vilket leder till minskad miljöpåverkan

Skydd av kvalitet och prestanda

Vi testar vårt All-Stainless-sortiment utförligt för att ständigt säkerställa optimal prestanda, kvalitet och hållbarhet.

Vårt testschema innefattar termisk och hydraulisk prestanda, korrosion och urlakning, mekanisk och termisk utmattning samt tryck- och läcktestning för att garantera allra bästa prestanda, livslängd och effektivitet hos vårt All-Stainless sortiment.

 

 

Vad kan vi hjälpa dig med?