Biogas

SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE) används för biogasrening och konditionering i liten och stor skala, från enstaka mindre system till kommersiella fermenteringsstationer. Vår erfarenhet av många krävande installationer inom diverse industrier gör att vi kan erbjuda hållbara värmeåtervinningslösningar för absorberarregenerering i många temperaturintervall.

Våra BPHE-värmeväxlare lämpar sig för alla uppgifter vid kondensering av konditionerad biogas och kapaciteter på upp till 150 ton/dag. Slutanvändarnas system kan vara allt från kondensering och återförgasning av biogas till rening och konditionering.