SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Biogas

SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE) används för biogasrening och konditionering i liten och stor skala, från enstaka mindre system till kommersiella fermenteringsstationer. Vår erfarenhet av många krävande installationer inom diverse industrier gör att vi kan erbjuda hållbara värmeåtervinningslösningar för absorberarregenerering i många temperaturintervall.

Våra BPHE-värmeväxlare lämpar sig för alla uppgifter vid kondensering av konditionerad biogas och kapaciteter på upp till 150 ton/dag. Slutanvändarnas system kan vara allt från kondensering och återförgasning av biogas till rening och konditionering.