Bränsleceller

Bränsleceller genererar elektricitet från diverse kemiska reaktioner som förstärks av en kemisk katalysator. Processen är i allmänhet en väte-syre-reaktion som genererar vatten som en biprodukt. Det finns många typer av sådana bränsleceller, med drifttemperaturer från 70 °C till 1000 % °C.

Tillämpningar som använder bränsleceller kännetecknas allmänt av ett krav på låga och rena utsläpp, låg ljudnivå, hög effektivitet eller långsiktiga energilagringskrav. Exempel på sådana är till exempel rymdfarkoster, extra kraftenheter för militär eller mobil användning, decentraliserad kraftgenerering för tätorter, eller högteknologisk grön elektricitet och värmeproduktion.

Vi har levererat tillverkare av PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) med kopparfria värmeväxlare för stackkylning och avgasåtervinning i över ett decennium. Vi levererar också lödda plattvärmeväxlare med en mängd olika kapaciteter för bränsleprocessutrustning.