ORC (Organic Rankine Cycle)

Vår långvariga erfarenhet av stora kylsystem och vår passion för energieffektiv teknik har lett till att vi är aktivt engagerade i utvecklingen av ORC-system (Organic Rankine Cycle) som används för att återvinna värme och generera elektricitet från spillvärme. Med oss som partner för ORC-system kan du lita på beräkningsprogram i toppklass kombinerat med en moduluppbyggd och flexibel produktportfölj. Nu tar vi ytterligare ett steg uppåt med den produktserie som har största kapaciteten med 6”-anslutningar och stor mångsidighet.