Energilagring

Förnybara energikällor driver på efterfrågan av alternativa produktionsenheter som arbetar intervallbaserat. Dessa kan ge svårigheter vid kapacitetsreglering av de naturliga dygnsvariationerna. Olika former av energiförvaring är mer tilltalande alternativ jämfört med ökning av lastreglering och investering i effektgenerering med mer flexibla dellastkapaciteter.

Vi har omfattande erfarenhet av att dimensionera värmeväxlare som kritiska komponenter för energilagring med höga kapaciteter (termiskt, luft i vätskefas eller kondenserad luft, samt pumpvärme) samt för de olika naturgassystem som krävs för P2G-anläggningar (Power To Gas). På en marknad där de flesta leverantörer av kompakta värmeväxlare ställs inför utmaningar från de kapaciteter och tryck som krävs, erbjuder vi en överlägsen produktportfölj. Med SWEP BPHE-värmeväxlare krävs färre enheter vilket ger en billigare och enklare systemlayout.