SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Vätskeformig naturgas

De flesta naturgasleverantörer använder tri-etylenglykol (TEG) för att ta bort vatten ur naturgasströmmen för att uppfylla kvalitetsstandarder för rörledningar. Den här uttorkningsprocessen krävs för att förhindra bildning av hydrater vid låga temperaturer och korrosion orsakad av koldioxid eller vätesulfid, som normalt inte tas bort i det här steget.

Uttorkning uppnås genom att reducera inloppsvattnets daggpunkt. Den våta gasen kommer i kontakt med torr glykol i en absorbator. Glykolet absorberar vattenångan och sänker daggpunkten. Den våta mättade glykolen flödar sedan från absorbatorn till ett regenereringssystem där den indragna gasen separeras och fraktioneras i en pelare och återkokare. Uppvärmningen kokar bort den absorberade vattenångan, varefter den avvattnade magra glykolen kyls i ett värmeåtervinningssystem och pumpas tillbaka till absorbatorn.

P2G (Power to Gas) är en metod för syntetisk framställning av naturgas genom hydrolysering av vatten för att utvinna väte, och genom användning av en Sabatier-reaktion för att utvinna kol från koldioxid och bilda metan (CH4). Eftersom P2G-processen förbrukar koldioxid placeras den ofta vid en biogasanläggning som avger koldioxid.

SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare) används vid kondensering och återförgasning av avkokt gas (BOG/Boil-Off Gas) och för förkylning av naturgas och kolväten (flyttbara kondenseringsanläggningar). De täcker in användningsområden som mini/mikro-LNG-framställning samt LNG-bränslepåfyllningsstationer, plus LNG-system inom marinteknik, fordon och järnväg.

Relaterade produkter