SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kraftstationer

Våra lödda värmeväxlare (BPHE) har anslutningar från ½” till 6” och märktryck från 10 till 140 bar. Detta ger kompakta och tillförlitliga värmeöverföringslösningar i olika underordnade system på kraftstationer i alla storlekar. Typexempel på mellansystem är smörjoljesystem, vakuumsystem, askkylare, dumpkondensorer samt ångsystem med lågt och medelhögt tryck. SWEP BPHE-värmeväxlare är också effektiva huvudkretsbrytare i mindre kraftvärmeverk upp till cirka 10 MW.

Relaterade produkter